Financial lease

Financiële leasing is een leasevorm waarbij de leasemaatschappij of lessor enkel juridisch eigenaar blijft van het voertuig, terwijl het volledige economisch eigendom toe te schrijven is aan de lessee of kredietnemer. Dit betekent ook dat de waardevermindering van het desbetreffende voertuig een risico voor de lessor is. Het verschil tussen financiële en operationele leasing is dat bij het eerstgenoemde het eigendom bij de lessee ligt en dat operationele leasing een zakelijke vorm van huren is. 

Het maandbedrag dat wordt afgelost, bestaat uit een rentedeel en een aflossingsdeel. Deze worden annuïtair afgelost. In het begin van de looptijd is het rentedeel relatief hoog en aan het einde is het aflossingsdeel relatief hoog.

Financial lease met een slottermijn

In de meeste gevallen is het mogelijk een slottermijn in te bouwen. Een slottermijn is een eindbetaling aan de bank/maatschappij waarmee het voertuig direct wordt overgenomen. Dit wordt bij veel overeenkomsten gebruikt als verlaging van de maandtermijn, de slottermijn wordt immers middels de vaststaande maandtermijn niet ingelost, waardoor deze automatisch lager zal uitvallen dan zonder slottermijn. In het maandbedrag is de slottermijn dus een aflossingsvrij deel waar alleen gedurende de looptijd rente over betaald wordt.

Het is bij ons mogelijk om een aanbetaling te verrichten. Hiermee wordt het totaal te financieren bedrag verlaagd en valt het te betalen maandbedrag lager uit. De acceptatie wordt hiermee vaak versoepeld, omdat de lessor over een lager dan de actuele economische waarde een financieel risico loopt. Bij financiële leasing kan een mogelijke inruil ook als aanbetaling worden beschouwd. Echter is de BTW niet mee te financieren, omdat voor veel ondernemingen deze terug te vorderen is.

Looptijd bij financial lease

De looptijd bij financiële leasing is doorgaans gelijk aan de economische levensduur. Daarom is het toegestaan de investering onder de vaste activa op de balans in te voegen en volledig af te schrijven. Bij auto’s met een grijs kenteken kan ook een investeringsaftrek worden genoten. Binnen aanbieders van financiële leasing zijn er verschillen in overeenkomstvoorwaarden. Hierin is het mogelijk dat niet tussentijds opgezegd kan worden. Wanneer er wel tussentijds opgezegd kan worden, is er vaak een vergoeding verschuldigd voor de rente die de lessor misloopt. In beide gevallen is het economisch risico (waardevermindering van het object) geheel voor de lessee. Het is een transparant product omdat vooraf reeds de totale kosten bekend zijn. Tussentijds worden de maandbedragen dan ook niet veranderd door mogelijke schommelingen van de rente tijdens de looptijd.

© Auto van Schaik 2021